KLOSTERØYA VEST: Toppleilighet i Solness - Trinn 2- innflytting 4 kvartal 2017 - vestvendt solrik terrasse på 33 kvm -salg av kontraktsposisjon

Andel fellesgjeld

Kr 2 895 000,-

Beliggenhet

Leilighet nr 603 ligger på toppen i 6. etasje på hjørne mot Nordvest og har hen helt fantastisk utsikt over vannspeilet over mot Bakken, Herkules, helt opp mot Bakkane og Strømdal på andre siden. Bygget heter Solness og sammen med Fosli og Brovik er dette byggetrinn 2 av klosterøya utbyggingen. Utbyggingen i videre trinn mot syd vil ikke påvirke utsikten til denne leiligheten noe nevneverdig da Solness er ligger fremskutt i forhold til sine to nabo bygg mot nord.

Det er kort veg inn til Skien sentrum hvor du kan nyte godt av de fasiliteter som er. Det er også gangavstand bort til Herkules som er Telemarks største kjøpesenter med over 100 butikker. Her finner du legesenter, apotek, bank, dagligvare, serveringssteder, frisør, klesforretninger og detaljhandel samt flere store handelskonsepter.

Det er bygget bro til Klosterøya med gangvei til sentrum. Via denne kan man gå runden rundt Hjellevannet, forbi Bakkestranda, over broen til Myren videre over Elstrømbroen og tilbake til Herkules område. En fin gåtur.

Bygget, som er tegnet av arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, har fått et moderne uttrykk med vekt på bruk av solide materialer.

Landskapsarkitekt Feste Grenland skriver i utbyggers prospekt om området rundt prosjektet:

"Ventende landskap"
Hovedprinsippet for landskapsplanen er å legge til rette for en etappevis utvikling, der begrepet "Ventende landskap" er sentralt. Det innebærer at utbyggingen skjer i etapper fra nord mot sør, og at kvalitetene i eksisterende landskap og vegetasjon skal beholdes i sin nåværende stand inntil områdene blir tatt i bruk som boligområder.

Området har en fantastisk beliggenhet. Vestvendt med god solorientering, midt mellom Skien sentrum og Herkules-området. Lang strandsone mot Hjellevannet styrker kvaliteten til området og gir gode oppholdsarealer mot vann og strand. Etablert gangvegløsning og gangbru til Herkules gjør at området blir en del av det sentrale gangvegnettet for Skien by og gir mulighet for et sammenhengende turvegnett rundt hele Hjellevannet. Gang og sykkelsti bestrebes å ivareta universell utforming.

Landskapet bærer preg av å være avplanert til ei stor flate for oppbevaring og håndtering av tømmer til produksjon og som et sentralt renseanlegg for hele fabrikkanlegget på Klosterøya. På begge sider av flaten er det bratte skråninger opp til Klostergata og ned til Hjellevannet. Første byggetrinn med Rosmersholm, grønt drag med gangvei og strandsone, utgjør med et naturlig grep en del av to gjennomgående grøntdrag sikrer den grønne sammenheng mellom Klostergata og Hjellevannet. Bebyggelsen i byggetrinn II med plassering mellom Rosmersholm og Klostergata lokaliseres ved skråningsarealerne til Klostergate. Mellom byggene vil det være et indre gårdsmiljø med plass til lek og opphold. Dette vil koble seg til den eksisterende bebyggelsen og gangveien. De grønne friområdene videreføres med et grønt bølgende landskap i skråningsflatene. I den overordnede landskapsplanen for hele Klosterøya, er det planlagt å etablere en ny naturstrand med grasbakker og vegetasjon. Her er målsettingen at strandsonen
på Klosterøya skal gjenspeile de kvalitetene som er opparbeidet på Bakkestranda. Dette blir områder for lek, rekreasjon og opphold.


KJØP AV KONTRAKTSPOSISJON

Salget gjelder overdragelse av kontrakt med tilhørende rettigheter og forpliktelser til bolig som ikke er fullført. Kjøper 2 vil tre inn i en inngått kontrakt med utbygger som følger vedlagt i prospektet. Salget av selve kontraktsposisjonen reguleres av kjøpsloven og avhendingslova § 1-1 fjerde ledd.

Partene i handelen er:
Selger/entreprenør/utbygger: Klosterøya Vest AS
Kjøper 1: Einar Strand og Mette Strand
Kjøper 2: ny kjøper

Selve kontrakten som transporteres reguleres av bestemmelsene i bustadoppføringsloven.

Eventuell forskuddsgaranti som utbygger har stilt jf. bustadoppføringslova § 47 vil bli søkt overført til kjøper 2. Fullførelses-og reklamasjonsgaranti jf. bustadoppføringslova § 12 som også er stilt av utbygger er basert på den opprinnelige kjøpesummen mellom utbygger og kjøper1 i henhold til inngått kontrakt. Garanti kan gjøres gjeldende av kjøper 2, og garantist kan ikke ta forbehold som begrenser denne retten.

Interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med opprinnelige kjøpekontrakt og tekniske beskrivelser fra utbygger. Kjøper 1 har intet ansvar for at utbygger oppfyller kontrakten. Dersom utbygger ikke fullfører arbeidet iht. kontrakten, herunder misligholder, eller gjør gjeldende forbehold som medfører at boligen aldri blir overlevert, vil kjøper 2 ha krav på tilbakebetaling av kjøpesummen for kontraktsposisjonen.

Dersom kjøper 2 selv avbestiller eller på annen måte annullerer kontrakten med utbygger, vil ikke kjøper 2 ha krav på tilbakebetaling av noen del av kjøpesummen for kontraktsposisjon. Det samme gjelder dersom Kjøper 2 misligholder kontrakten, og dette medfører at utbygger hever avtalen med Kjøper 2.

Kjøpesum for kontraktsposisjon og eventuelle forfalte delinnbetalinger og tilvalg betales ved kontraktsignering. Rest kjøpesum ihht. opprinnelig kontrakt, omkostninger og eventuelle tilvalg som fortsatt ikke har forfalt til betaling, betales ved overtagelse av boligen jf, bestemmelsene i kontrakten som transporteres. Se vedlegg

Forskudd: Ved signering av transportavtalen må kjøper 2 innbetale til eiendomsmegler det forskudd som kjøper 1 har betalt til utbygger. Beløpet kommer i tillegg til den avtalte kjøpesum for kontrakten. Utbygger har stilt de garantier som er pålagt i medhold av bustadoppføringslova §12 (og eventuelt §47). Forskuddsbeløpet utgjør kr 200 000,-. Kjøper 2 gjøres oppmerksom på at dette beløpet vil kunne disponeres til fordel for Kjøper 1 så snart utbygger har fått melding om videresalget.

Kjøper 1 har ikke gjort noen bestillinger av tilvalg med unntak av ønsket om 3 soverom (kostnadsfritt).

Interessenter er gjort kjent med at kjøper 2 også vil tre inn i disse avtalene.

Prisantydning for kontraktsposisjon kr 195.000,-

Pris for leiligheten er som følger:

Prisantydning for kontraktsposisjonkr 195.000,-
Innskudd ihht kontrakt med utbyggerkr 2.895.000,-
Total pris ekskl fellesgjeld og omk. kr 3.090.000,-

Omkostninger ihht til kontrakt med utbygger
Andel i borettslaget ihht til kontakt
med utbyggerkr 5.000,-

Registrering av eierskifte i grunnbokenkr 955,-
Registrering pr panteheftelse i grunnbokenkr 430,-

Total pris inkl omkostninger og tilvalgkr 3.096.385,-
Andel fellesgjeld kr 2.895.000,-

Total pris inkl fellesgjeld kr 5.991.385,-

Inngivelse av bud skal være på kontraktsposisjon (prisantydning kr 195 000). Ved aksept av bud må budgiver innbetale akseptert budsum for kontraktsposisjonen + forskudd som er innbetalt av kjøper 1 (kr 200.000) som går til fradrag i innskudd ihht til kjøpekontrakt med utbygger.

Adkomst

Se kart

Tomt

Felles eietomt for borettslaget. Tomten rundt byggene vil bli opparbeidet med stier og plen.

Innhold

Leiligheten inneholder gang, 3 soverom, bad, bod/teknisk rom, kjøkken og stue.
Det er en stor terrasse på 33 kvm med utgang fra stuen. På terrassen er det inntegnet en praktisk bod for hagemøbler.
Sportsbod på ca 5 kvm medfølger i parkeringskjeller.

Eierform

Borettslag

Boligtype

Leilighet

Byggeår

2017

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :98 m²
Bruksareal pr. etasje : 98 m²
Primærrom (P-ROM) : m²
P-rom fordeling : P-rom er 93 kvm og inneholder gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken

Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra vedlagte boligsalgsrapport/våtromsrapport fra takstmann.

Antall soverom

3
Leiligheten kunne leveres med 2 eller 3 soverom. Kjøper1 har valgt varianten med 3 soverom.
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggeteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Gjennomført moderne standard som gjengitt i teknisk beskrivelse og i generell rombehandlingsplan. Leiligheten har store vinduer ut mot vannspeilet.

Overflater

Gulv: 14 mm eikeparkett i prosjektkvalitet i alle rom unntatt bad med flis og bod med våtromsbelegg.
Vegger: Sparklet og malt gipsplate/ betong. Farge oppholdsrom: Bomull 1453, glans 07. Baderom har flis på vegg
Himling: Sparklet og malt betong malt i farge. Klassisk hvit 9918. Synlige v-fuger. Baderom med nedforet gipshimling, malt i farge Klassisk hvit 9918. Eventuelle nedforinger er sparklet og malt gipsplate i farge Klassisk hvit 9918. Himling i bod/teknisk rom får T-profilhimling.

TV/Internett

Det leveres røropplegg for fibernettanlegg med uttak ihht rombeskrivelse. Viken Fiber er valgt som leverandør og sørger for selve installasjonen av fiber og Altibox, som blir knyttet til anlegget ved innflytting. Selger tar forbehold om bindingstid på inntil tre år fra ferdigtillatelse. Den enkelte driftsenhet BRL står deretter fritt til å forhandle frem avtaler med andre signalleverandører enn de som er tilknyttet eksternt etter at anlegget er overlevert fra selger. Kabelanlegget internt i byggets felles-arealer eies av huskjøperne i felles-skap og ingen signalleverandør har noen form for eierskap eller fortrinns-rett i anlegget etter at det er gått tre år fra ferdigstillelse.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning vil bli Marbodal type Arkitekt Hvit Pluss eller tilsvarende m/laminat benkeplate og rett kant. Håndtak T-grep, børstet stål. Volum-kjøkkenhette med fettfilter og lys. Det legges hvit keramisk flis i størrelse 10 x 10 cm mellom benk og overskap i innredningssone.

Hvitevarer

integrerte hvitevarer type Whirlpool eller tilsvarende leveres som standard (kjøl/frys, oppvaskmaskin, stekeovn og keramisk eller induksjon platetopp etter valg). Disse leveres med møbelfronter

Bad/Vaskerom/WC

På bad leveres 90 cm veggmontert servantskap med helstøpt servantplate, speil 90 cm m/lys og stikk, samt ettgreps blandebatteri. Hvitt veggmontert toalett. Dusjvegger i her-det glass. Dusjsonen er nedsenket og er flislagt i mosaikkfliser på gulv. Noe vannsprut i sone rundt dusj må påregnes. Det leveres varmekabler i gulv m/termostat.

Tilbehør

Garderobe med slagdører i 210 cm høyde med hvite, glatte fronter og håndtak i stål. Det er medregnet minimum skapbredde på 1 meter pr senge-plass. Det er ikke medtatt innredninger utover de som er særskilt angitt i denne beskrivelse samt romskjema

Byggemåte

Alle bygningsmessige arbeider og installasjoner skal tilfredsstille myndighetenes anvisninger og gjeldende forskrifters krav ref. NEK 400: 2014, revisjon fra 2015 og TEK 2010 (bortsett fra der hvor det pga. prosjektets egenart må gis dispensasjon til fravik). Toleranseklasser for utførende
bygningsmessige arbeider ref.: NS 3420 utgave 2, toleranseklasse 2. For kjeller gjelder toleranseklasse 3. Det gjøres oppmerksom på at i forbindelse med 50-års flom er bygget forberedt for at vann kan komme inn i kjelleren ved overkant kjellergulv (kote 7,6 m).

Oppvarming

Alle leilighetene leveres med vannbåren sentralvarme som hovedoppvarming. Leiligheten leveres med alminnelig balansert Villavent ventilasjonssystem eller tilsvarende. Det leveres termostatstyrte radiatorer i alle opp-holdsrom dimensjonert ihht varmebehovsberegninger. Det leveres for-bruksmålere for oppvarming.

Garasje/Parkering

Parkering i underetasje med direkte adkomst til leiligheten via heis eller trapp. Gjesteparkering på tomten. Uteområdet blir opparbeidet iht. godkjent utomhusplan.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at utbygger ikke har tillatt bruk av noe materiale fra originalprospektet til bruk i dette prospektet. Utbyggers prospekt er en del av salgsmaterialet og vil dermed bli sendt ut som eksternt pdf dokument, alternativt kan det hentes på SBBL sine kontorer eller hos BEST eiendomsmegler.

Energimerke

Alle leiligheter vil ifølge utbygger blir utstyrt med energimerking og vil ligge i FDV-perm som leveres til overtagelse av leilighetene.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Omkostninger

3