SKIEN - LUNDETANGEN Kontor-/Næringslokale på 650 kvm - 10 selvstendige kontor/behandlingsrom - Parkering "rett utenfor døren" -Ledig for kjøper!

Beliggenhet

Lundetangen Bryggeri's gamle hovedkontor!
Sentrumsnært med svært gode parkeringsmuligheter!
Attraktivt beliggende i "kinobygget" på Lundetoppen, ca 5 minutters gange fra Skiens sentrumsgater.Seksjonen ligger med egen inngang rett fra gateplan/parkering ved kinoen.
Her har man muligheten til å ha lokaler som "alle" vet hvor er og som er svært lett tilgjengelige.

Klikk på "separat presentasjon" til høyre i finn.no annonsen for å gå rundt innvendig i lokalet!

Adkomst

Eiendommen ligger i søndre del av "kinobygget" på Lundetoppen i Skien.

Tomt

Fellestomt 9210 m²
Sameiets tomt består i det vesentlige av asfalterte uteområder som er opparbeidet til parkering.
Parkeringsarealet er tilpasset kinogjengere og har mye ledig plass, spesielt på dagtid.

Innhold

Lokalene selges uten aktive leieforhold!

Moderne innredet kontorlokale med lyse og trivelige farger.
Adkomst via egen inngang, gode eksponeringsflater mot Kino, parkering og Oscarsgate.

1 etasje: Vindfang/gang, resepsjon, gangareal/venterom, lagerrom, 10 selvstendige kontor/behandlingsrom, gangareal med trapp til 2 etasje, stort møte-/konferanserom, lab. rom, lagerrom, venterom med trapp opp til fellesarealer (gang, herre- og dame wc - som i det vesentlige benyttes av denne enhet) med dør videre ut i ytterligere fellesareal (rømningsvei).

2 etasje: Trapp fra gang opp i koselig innredet loftsrom/kontor med tregulv og bjelker i taket.
Det er også stort ubenyttet areal over resepsjon/inngangsparti, antatt ca 80 kvm. med adkomst via luke. Her er det potensiale for utnyttelse.

Begge loftsrom er ikke del av seksjonens areal (utelatt fra seksjonering), det antas likevel å være denne enhet som disponerer disse areal, da det ikke er adkomst fra andre deler av sameiet.

Eierform

Selveier

Boligtype

Kontorlokale

Byggeår

1890
Byggeår er antatt, basert på siste bybrann som var i 1886.

Arealer (Bruksareal/Bruttoareal

Bruttoareal (BTA) : ca 650 m²
Bruksareal (BRA) : ca 490 m²
Bruksareal pr. etasje : 1 etasje ca 457m², 2 etasje ca 33 m²

Arealbeskrivelsene er ca tall basert på situasjonkart over eiendommen og grovoppmålinger på stedet.
Dersom størrelse og faktiske arealer er viktig for kjøper, forutsettes det at kjøper gjør egne oppmålinger i forkant av event. bud.

Standard

Seksjonen ble oppusset hele veien innvendig for få år siden og fremstår som velholdt med lite slitasje.
Det er kablet nettverk til alle kontor/rom. Bredbånd, ventilasjon, alarm og Yale kode på inngangsdør. Det er elektriske persienner på alle vinduer i hovedetasje.

Overflater

I hovedetasje er det i det vesentlige belegg på gulv, malt tekstil på vegger og malt tekstiltapet/ malte plater i himling.

Tilbehør

Løst inventar/utstyr medfølger i utgangspunktet ikke.

Byggemåte

Bygget, som seksjonen er i, antas oppført i trekonstruksjon og mur. Tak er tekket med takstein og papp. Papp i byggets østre del er nylig skiftet.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner i de fleste rom.

Garasje/Parkering

Parkering for kunder/gjester på sameiets felles parkeringsplass. Sameiet disponerer ifølge selger ca 140 p-plasser.
Parkeringsarealet blir driftet av parkeringsselskap mot moderat gebyr for kunder (ca kr 10,-/time).

Diverse

Eiendommen er del av Sameiet Lundetangen.
Det er tilsammen 11 seksjoner i sameiet.
Sameiets forretningsfører er Skien boligbyggelag.
Denne andelens sameiebrøk er 130/2500 deler.

Fellesutgifter til sameiet: kr 20.381,-/halvår.
Fellesutgifter inkluderer blant annet; kommunale avgifter(eiendomsskatt dekkes av den enkelte-enhet), forsikring, lys og varme+ renhold av fellesareal og vedlikehold.

Sameiet virker å ha god økonomi.
Kopi av vedtekter og innkalling til generalforsamling med siste års regnskap fåes ved henv. megler.

Loftsarealer er ikke del av seksjonens areal (utelatt fra seksjonering), det antas likevel å være denne enhet som disponerer disse areal, da det ikke er adkomst til arealene fra andre deler av sameiet.


BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR ETTER AVHENDINGSLOVEN, MV.
Solgt "som den er"
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ved salg av denne næringseiendommen regnes kjøper som profesjonell, slik at avhendingslovens §3-9 fravikes.

Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Ovennevnte er av partene hensyntatt ved fastsettelse av Kjøpesummen.

Kjøpers kunnskap/Reklamsjon
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende noe som han selv faktisk kjente til ved signeringen av avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de dokumentene Selger har gjort tilgjengelig for Kjøper før handel har kommet i stand.

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon innen ett år etter Overtakelse.

Energimerke

Eiendommen er ikke energimerket.

Visning

Visning etter avtale med megler.

Omkostninger

5