STRIDSKLEV - PORSGRUNN - 2 AV 4 SOLGT - Nye selveierleiligheter under oppføring - 3 soverom - garasjeplass medfølger - ingen fellesgjeld.

Beliggenhet

4-manns boligen skal bygges på tomten helt nord i Kløvervegen. Beliggende sentralt til på Stridsklev. Det er gangavstand til forretningssenter med matbutikk, gatekjøkken og frisør. Det er planlagt en større Rema 1000 butikk kombinert med Bryns Blomster som erfaringsmessig gir meget positive ringvirkninger for nærmiljøet.

Videre er det kort vei til legesenter, blomsterforhandler, idrettsanlegg med svømmebasseng, barne- og ungdomsskole og barnehager. De to nærmeste barnehagene er Lyngveien barnehage og Skogtoppen barnehage. Området er meget barnevennlig med flere lekeplasser og samlingssteder i nærområdet. Flotte turområder i blant annet i Urædd løypa. Det er gode bussforbindelser og ca. 4 km til
Porsgrunn sentrum.

Adkomst

Fra Porsgrunn kjører du opp Deichmannsgate som går over i Stridsklev ring (ved Flåtten terrasse). Følg ringen og ta første veg inn til venstre etter Interflora/Bryns blomster. Hold ti venstre rundt legesentret og du ser byggeskiltet til Kløvervegen.

Tomt

Eiet tomt 1778 m²
Felles eietomt for sameiet.
Alt utenomhus er å regne som fellesareal med unntak av terrasser som naturlig tilhører leilighetene. Tomten opparbeides med gress og med grus eller asfalt.

Innhold

Leilighetene vil inneholde gang, soverom 1, soverom 2, soverom 3, bad, bod, kjøkken og stue.

Eierform

Selveier

Boligtype

Leilighet

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :82 m²
Primærrom (P-ROM) : 79 m²
P-rom fordeling : P-rom inneholder gang, 3 soverom, bad, kjøkken og stue.

Arealbeskrivelsene er hentet fra utbygger sine plantegninger.

Antall soverom

3
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende.

Standard

Leilighetene vil ha en gjennomgående god standard med moderne løsninger og godt med lys fra store vinduer. De bygges etter TEK10 sine nye høye krav til brann, isolasjon og energiøkonomisering. Grunntanken bak leilighetene er å kunne bygge gode enheter til en fornuftig pris. Det leveres en gitt standard på utforming og overflater og så er det opp til hver enkelt om en ønsker å eventuelt gjøre endringer og tilvalg. Leilighetene leveres nøkkelferdige.

Overflater

Gulv: Parkett i stue og kjøkken, laminat i soverom, flis på bad og i gang, belegg i bod.
Vegger: 12,5 mm gipsplater slett 0502y hvit, flis på bad. MDF i bod.
Himling: 12,5 mm gipsplater slett 0502y hvit

TV/Internett

Det leveres signaler enten via kabel-tv eller fiber. Det legges opp ferdig tomrør i boligen.

Kjøkken

Kjøkken leveres av Systemkjøkken med hvite glatte fronter. Ett-greps blandebatteri med avstenging for oppvaskmaskin. Kjøkkenet leveres med innebyggede hvitevarer som stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin.

Hvitevarer

Det leveres ventilator, stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin.

Bad/Vaskerom/WC

På badet leveres 1 stk frittstående klosett med sete.1 stk 90/90 dusjvegger med armatur, 1 stk 100 cm baderoms innredning med servant + høyskap, ett-greps batteri, speil og lysarmatur.

Tilbehør

Compakt P varmesentralen består av et balansert ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder og en varmepumpe. Anlegget har ingen utedel, og avgir derfor ikke støy til omgivelsene. En effektiv varmegjenvinner overfører varmen fra avtrekkluften til den nye luften som tilføres rommene. Etter varmegjenvinneren sitter det en varmepumpe som tar restvarmen fra avkastluften og fører den over til varmtvannsberederen. Når varmtvannsberederen er " ladet " blir overskuddsvarmen ved behov overført til rommene via tilluftsventilene.

Byggemåte

Det skal bygges 1 stk 4-manns bolig med 2 leiligheter i hver etasje. Det støpes gulv i 1. etasje med ringmurselementer, og betongelementer i etasjeskille. Konstruksjonen er i tre og over 2 etasjer. 25 cm isopor og m/radonsperre. Alle yttervegger dobbelfals kledning, 4 toms lister og dører og vinder m/ 3 toms beslag over og under. Vindtettsperre, 20 + 5 cm isolasjon. Ferdigproduserte takstoler. For ytterligere beskrivelse henvises det til Byggebeskrivelsen.

Oppvarming

Compakt P varmesentralen vil avgi generell varme i leiligheten. Dette komplementeres med varmekabler på bad og panelovn i stue.

Garasje/Parkering

En garasjeplass i utvendig frittstående garasjeanlegg medfølger. Plassene skilles av med netting innvendig. Garasjeplassen leveres åpen helt inn
men det er som alternativ mulig å få del innerst i garasje levert som bod. Ellers gjesteparkering på området. Det er satt av 2 plass pr leilighet inklusive garasje.

Garasjene vil bli seksjonert som tilleggsdel til hver leilighet og vil følge leiligheten/seksjonen ved videresalg. Fordeling av garasjeplassene er utført av selger. Garasjene nummereres ihht tegninger som sendes inn ved seksjonering.

Diverse

Dette prospekt er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene i dette prospektet er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, f.eks. på grunn av offentlige pålegg, uten at den generelle standard forringes. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen som følge av for eksempel plassering av sjakter og føringsveier for tekniske anlegg. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger, er det leveransebeskrivelse som gjelder.

3 D tegninger vist i dette prospektet er å regne som illustrasjoner, og vil ikke være bestemmende. Feil kan forekomme. Eksempelvis kan øvrig bebyggelse, vegetasjon m.m. ha en annen utforming og høyde enn anvist. Møblering og beplantning er kun ment som illustrasjon.

Kjøper plikter å sette seg inn i FDV dokumentasjon for bygget etter overtagelsen.

Kjøper/sameiet må selv sørge for vanning og stell av grøntanlegg på eget initiativ. Hekker og grøntanlegg har ingen garanti. Selger er ikke ansvarlig for ekstra vanning eller noen form for stell/vedlikehold etter ferdigstillelse av det enkelte element såfremt det ikke er ferdigstilt før overtagelse hvoretter ansvaret ligge på utbygger frem til ferdigstillelse av bygg. Sameiet plikter å vedlikeholde alt grøntareal innenfor eiendommen. Selger har ingen forpliktelser vedrørende vedlikehold av arealer tilhørende Sameiet etter ferdigstillelse.

AREALDEFINISJONER:
Boligene angis med bruksareal (BRA) og primærrom(P- rom) Arealene er hentet fra utbyggers sine plantegninger. Bruksareal er boligens areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til boligens oppgitte BRA kommer terrassen og bod utenfor boligen. Tegningene viser arealene på de
forskjellige rommene. Disse er målt fra innervegg til innervegg. Eventuelle innvendige sjakter som er større enn 0,5 kvm er trukket fra bra. Mens arealer som medgår til mindre sjakter og garderobeskap er inkludert i BRA. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod.

Kjøper må akseptere at oppgitte arealer kan avvike +/- 3 %. Ved avvik mellom tegninger og teknisk beskrivelse, er det teknisk beskrivelse som gjelder.

TILVALG
Fakturering av tillegg skjer ved leveranse av tillegget, og ikke ved levering av leilighet. Eksempel er kjøkken, ved oppgradering av kjøkken vil man få tilleggsregning ca 1 måned før. Tillegg faktureres via entreprenør med et påslag på 15% .

Det er mulig å påvirke standarden i boligene mot endring i prisen.

SAMEIET
Boligene blir organisert som et eierseksjonssameiet etter eierseksjonsloven av 23 mai 1997. Sameiet vil, når det er endelig opprettet, bestå av 4 selveierleiligheter. Det vil bli opprettet vedtekter som beboerne pliktig må forholde seg til. Disse vedtektene sendes inn sammen med begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to seksjoner i et og samme boligsameie jmf lov om eierseksjoner §22.

Energimerke

Energimerke karakter : Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C
Konf megler for fullstendig rapport.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring