BJØRNDALEN - PORSGRUNN - Næringseiendom 1472 kvm - Ledig for kjøper - Godt med parkering - Utviklingsmuligheter

Beliggenhet

Attraktivt beliggende i utviklingsområde på Bjørndalen i Porsgrunn, nær kommunegrensen til Skien.
Eiendommen ligger i område bestående av etablerte næringsarealer, utviklet fra midten av 70 åra, samt område regulert til næringsutvikling i 2016, herunder etablering av Gumpen Auto, rett vest for eiendommen.

Området ligger ved RV 36, som er hovedfartselsåren mellom Skien og Porsgrunn.
Avstand til Porsgrunn Sentrum er ca 1,7 km, til Kjørbekk industriområde ca 3 km, Skien ca 7 km, E-18 ca 8 km.

Adkomst

Fra RV 36 ta av i rundkjøring, inn mot KIWI Tollnes, følg veien mot høyre, forbi Porsbanen (på venstre hånd), ned bakken (Porsgrunnsvegen) man ser etterhvert bygget på høyre hånd (merket ahlsell), følg veien videre nedover, ta første til høyre, deretter neste til høyre inn på industriområdet, Eiendommen ligger på høyre hånd, etter noen hundre meter.

Tomt

Eiet tomt 5630 m²
Tomten er dels flat og dels skrånende mot vest. Det er i all hovedsak asfalterte uteområder, samt noe opparbeidet plen og noe viltkvoksende områder mot øst (Porsgrunnsvegen) og mot syd.
Det er svært godt med parkering både på byggets øst og vestside.

Innhold

Industri/Hovedbygg, ca 1.472 m². Byggeår ca 1980.
Oppført i i Sandwich- betongelementer over støpt plate av betong. Vegg mot nabobygg er oppført i lettklinkerblokker.

1 etasje: Stort åpent forretningslokale, ca 6 meters høyde, med vindusfasade mot vest, varelager med kjøreport mot vest, 2 kontor, tilfluktsrom/lager, 2 garderober med hvert sitt toalettrom, teknisk rom, bøttekott og bod.

Messanin: Lagerdel og deler av forretningslokaler er overbygget og har innredet møterom og utstillingslokale.

2 etasje: Inngang fra øst med resepsjons-/gangareal, 8 kontor, spiserom/kjøkken.

Det har tidligere vært adkomst mellom dette bygget og nabobygget i begge etasjer, begge er nå forblendet/ikke i bruk.

Det er også overbygget utvendig tekke/lager på byggets sydside, låsbart og avstengt med gitter.

Lagerbygg, ca 136 m² Byggeår: ca 2000.
Oppført i stålkonstruksjon over støpt plate av betong. Bestående av lagerrom.

Eierform

Selveier
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er aksjene i Melkeveien 11 AS som selges. Melkeveien 11 AS eier eiendommen Melkeveien 11.

Boligtype

Næringsbygg

Byggeår

1980

Arealer (Bruksareal/Bruttoareal

Industribyging:
Bruttoareal (BTA) : 1472 m²
Bruksareal (BRA) :1396 m²
Bruksareal pr. etasje : 1 etasje: 1023 m². Messanin: 373 m².

Lagerbygning:
Bruttoareal (BTA) :136 m²
Bruksareal (BRA) :126 m²
Arealbeskrivelsene er ihht. NS 3940 og er hentet fra takstrapport vedlagt salgsoppgaven.

Standard

Bygningsmassen fremstår i god stand, noe oppgradering og vedlikehold må påregnes for å oppdatere til dagens krav.
Taktekking lagt ny med sveiset papp på 2000 tallet.
Eldre ventilasjonsanlegg, i 2014 ble det ettmontert kjøling i kontordel.
Det elektriske anlegg har hatt jevnlig kontroll/vedlikehold og er sist kontrollert av Bravida den 05.10.2015.
Det er gitterport foran vinduer/inngangsdør mot vest.
Det er brannalarm og innbruddsalarm med innvendige kamera, sist kontrollert av Siemens den 02.09.2016.

Tilbehør

Eiendommen er idag innredet med reoler og annet fast utstyr som er nåværende leietaker sitt utstyr.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner i enkelte rom, samt varmebatteri.

Garasje/Parkering

Det er godt med parkering på tomten, estimert til ca 25 plasser.
Det er også kjøreport inn i bygget fra vestsiden.

Diverse

Aksjene selges for eiendomsverdien med tillegg eller fradrag for eventuell aktiva eller gjeld i selskapet. I både prisantydning og i eventuelle inngitte bud er budgiver kjent med at den potensielle skatteulempen ved overtagelse av lav skattemessig verdi på eiendommen skal være hensyntatt. Dette
betyr at det ikke gis kompensasjon for differansen mellom eiendomsverdien og eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag.

Balanseførte, regnskapsmessige verdier pr 31.12.2016
Tomt: kr 918.763,-
Bygninger: kr 2.934.253
Ifølge regnskapsfører (ref. vedlegg til salgsoppgaven) er de skattemessige verdier kr 1.150.967,-

Kopi av regnskap fåes ved henv. megler.

Eiendommen overleveres i ryddig og rengjort stand, dog slik at nåværende eier og nåværende leietaker kan ta med seg det de måtte ønske av innredning, driftstilbehør og "ting og tang".

Energimerke

Eiendommen er ikke energimerket.

Boligsalgsrapport/Takst

Utført av : Telemark Takst og byggvurdering AS / Dag Stensrød
Takstdato : 23.06.2017
Teknisk (byggmassens) verdi : 11 974 000,-
Markedsverdi : 8 600 000,-
Teknisk verdi : 11 974 000,-

Visning

Visning etter avtale med megler.

Omkostninger

8 600 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)

697,- (Omkostninger totalt)

8 600 697,- (Totalpris inkl. omkostninger)