Selveier leiligheter med 3 soverom - garasje - heis - romslig vestvendt terrasse

Beliggenhet

Fra kr. 2 600 000,- til kr 2 800 000 (NB: prisen er fast)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
5 000,- Andelskapital sameiet
8 250,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 330 000,-))

14 472,- (Omkostninger totalt)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Området ligger rett forbi søndre Rising gård (i dag dyreklinikken) og ned til venstre. Et område som fra gammelt av var preget av større ærverdige gårder, men som i moderne tid har vokst seg frem til å bli et av Skiens mest attraktive boligområder. Her har man en fin blanding av leiligheter, eneboliger samt bevart ærverdige gamle bygg.

Det bygges nå 8 selveierleiligheter fordelt på 2 firemannsboliger og adressen blir Risingjordet 17og 19. Byggene blir liggende rett på nedsiden av der hvor nå første trinn av prosjektet er ferdig med 3 stk 6-manns boliger.

Det vil i 2. trinn bli bygget 2 stk 4-mannsboliger i starten av feltet der hvor man kommer ned fra Luksefjellvegen. Veien er kort opp til dagligvare butikken på Fjeld (Meny) eller ned til Wattenberg (Kiwi).

Av fritidstilbud er det kort opp til Gjerpen IF hvor det er både fotballbaner og sandvolleyballbaner om sommeren. Området rundt er et fint utgangspunkt enten man velger gåtur opp mot Ibsen Venstøp eller en sykkeltur rundt Slettevannet. En kort kjøretur opp Luksefjellvegen finner man Grenland Golfklubb hvor en kan slå et slag for sporten.

Adkomst

Fra Skien tar du inn Luksefjellvegen til venstre rett etter Wattenberg. Kjør videre forbi Gjerpen ungdomsskole og ta neste vei til venstre. Prosjektet ligger på Risingjordet 19 som er tomten rett frem. Tomten merkes med byggeskilt for prosjektet.

Tomt

Felles eietomt for sameiet på ca 10.163 m².

Tomtens grenser vil bli justert og endelig størrelse vil bli noe mindre enn dette.

Alt utenomhus er å regne som fellesareal med unntak av terrasser som naturlig tilhører leilighetene. Tomten opparbeides med et parkliknende område hvor opparbeiding består av gresslagte områder, stier med grus/asfalt, samt bevaring av eldre eksisterende trær. Det vil bli anlagt en lekeplass på platået oppe ved 6 manns boligene.

Innhold

Leilighetene vil inneholde gang, soverom 1, soverom 2, soverom 3 (kan fjernes), bad, bod, kjøkken og stue.
Gjestetoalett kan velges som ekstra mot tillegg i prisen.

Eierform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Byggeår

2018

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruksareal (BRA) :84 m²
Primærrom (P-ROM) : 80 m²
P-rom fordeling : Prom inneholder gang, soverom 1, soverom 2, bad, soverom 3, stue og kjøkken.

Arealbeskrivelsene er hentet fra plantegninger målsatt av utbygger.

Antall soverom

3
Det vil være mulighet til å gjøre endringer dersom man ikke har behov for 3 soverom men for eksempel ønsker en større stue.

Standard

Leilighetene vil ha en gjennomgående god standard med moderne løsninger og godt med lys fra store vinduer. De bygges etter TEK10 sine nye høye krav til brann, isolasjon og energiøkonomisering. Grunntanken bak leilighetene er å kunne bygge gode enheter til en fornuftig pris. Det leveres en gitt standard på utforming og overflater og så er det opp til hver enkelt om en ønsker å eventuelt gjøre endringer og tilvalg. Leilighetene leveres nøkkelferdige.

Overflater

Gulv: Parkett i stue og kjøkken, laminat i soverom, flis på bad og i gang og belegg i bod.
Vegger: 12,5 mm gipsplater slett 0502y hvit, flis på bad. malt strie i bod.
Himling: 12,5 mm gipsplater slett 0502y hvit

TV/Internett

Tv og internett leveres av Canal Digital - Telenor.

Kjøkken

Kjøkken leveres av Systemkjøkken med hvite glatte fronter. Ett-greps blandebatteri med avstenging for oppvaskmaskin. Kjøkkenet leveres med innebyggede hvitevarer som stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin.

Hvitevarer

Det leveres innebygget stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og ventilator. Kjøleskap er ikke inkludert.

Bad/Vaskerom/WC

På badet leveres 1 stk frittstående klosett 1 stk 90/90 dusjkabinett/dusjhjørne m/termostat dusjbatteri, 1 stk 90 cm baderomsinnredning med servant + høyskap, ett-greps batteri, speil og lysarmatur.

Dersom man ønsker gjestetoalett leveres dette med 1 stk frittstående klosett, servant med ett-greps batteri og overspeil. Medfører tillegg i pris.

Tilbehør

Compakt P varmesentralen består av et balansert ventilasjonsanlegg, varmtvannsbereder og en varmepumpe. Anlegget har ingen utedel, og avgir derfor ikke støy til omgivelsene. En effektiv varmegjenvinner overfører varmen fra avtrekkluften til den nye luften som tilføres rommene. Etter varmegjenvinneren sitter det en varmepumpe som tar restvarmen fra avkastluften og fører den over til varmtvannsberederen. Når varmtvannsberederen er " ladet " blir overskuddsvarmen ved behov overført til rommene via tilluftsventilene.

Byggemåte

Det skal i 2. Trinn bygges 4 stk 4-manns boliger med 2 leiligheter i hver etasje. Leilighetene i 2. etasje vil få heis. Det støpes gulv i 1. etasje med ringmurselementer, 25 cm isopor og m/radonsperre, støpt gulv i 1. etg.. Alle yttervegger dobbelfals kledning, 4 toms lister og dører og vinder m/ 4 toms beslag over og under. Vindtettsperre, 20 + 5 cm isolasjon. Ferdig produserte takstoler, tekket tak, renner og beslag.

Oppvarming

Compakt P varmesentralen vil avgi generell varme i leiligheten. Dette komplementeres med varmekabler på bad og i gang.

Garasje/Parkering

En garasjeplass i utvendig frittstående garasjeanlegg medfølger. Plassene skilles av med tette vegger innvendig (åpent i øverste del opp mot tak). Innerst i garasjen er det en tilhørende bod i forlengelsen. Denne er blir adskilt med materiale lik deleveggene mellom garasjen. Ellers godt med gjesteparkering på området. Det er satt av 1,5 plass pr leilighet inklusive garasje. Det er beregnet 3 sykkelplasser til hver leilighet hvorav den ene i garasjen.

Garasjene er seksjonert som tilleggsdel til hver leilighet og vil følge leiligheten/seksjonen ved videresalg. Fordeling av garasjeplassene er utført av selger.

Diverse

Dette prospekt er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg for bebyggelse og de enkelte enheter. Alle opplysningene i dette prospektet er gitt med selgers forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, f.eks. på grunn av offentlige pålegg, uten at den generelle standard forringes. Tegninger og perspektiv er kun ment som illustrasjon. Justeringer må påregnes i detaljprosjekteringen som følge av for eksempel plassering av sjakter og føringsveier for tekniske anlegg. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger, er det leveransebeskrivelse som gjelder.

3 D tegninger vist i dette prospektet er å regne som illustrasjoner, og vil ikke være bestemmende. 3D bildene vil kunne være av andre bygg i prosjektet. Feil kan forekomme. Eksempelvis kan øvrig bebyggelse, vegetasjon m.m. ha en annen utforming og høyde enn anvist. Møblering og beplantning er kun ment som illustrasjon,

Kjøper plikter å sette seg inn i FDV dokumentasjon for bygget etter overtagelsen.

Kjøper/sameiet må selv sørge for vanning og stell av grøntanlegg på eget initiativ. Hekker og grøntanlegg har ingen garanti. Selger er ikke ansvarlig for ekstra vanning eller noen form for stell/vedlikehold etter ferdigstillelse av det enkelte element såfremt det ikke er ferdigstilt før overtagelse hvoretter ansvaret ligger på utbygger frem til ferdigstillelse av bygg. Sameiet plikter å vedlikeholde alt grøntareal innenfor eiendommen, herunder hensyn ta styvingsplan for fredete trær. Selger har ingen forpliktelser vedrørende vedlikehold av arealer tilhørende Sameiet etter ferdigstillelse. Deler av grøntareal er offentlig og følgelig til fri benyttelse for allmennheten (med henvisning til tinglyst bruksrett).

AREALDEFINISJONER:
Boligene angis med bruksareal (BRA) og primærrom(P-rom) Arealene er hentet fra utbyggers plantegninger. Bruksareal er boligens areal innvendig målt fra yttervegg til yttervegg. I tillegg til boligens oppgitte BRA kommer terrassen og bod utenfor boligen. Tegningene viser arealene på de
forskjellige rommene. Disse er målt fra innervegg til innervegg. Eventuelle innvendige sjakter som er større enn 0,5 kvm er trukket fra bra. Mens arealer som medgår til mindre sjakter og garderobeskap er inkludert i BRA. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod.

Kjøper må akseptere at oppgitte arealer kan avvike +/- 3 %. Ved avvik mellom tegninger og teknisk beskrivelse, er det teknisk beskrivelse som gjelder.

TILVALG
Fakturering av tillegg skjer ved leveranse av tillegget, og ikke ved levering av leilighet. Eksempel er kjøkken, ved oppgradering av kjøkken vil man få tilleggsregning ca 1 måned før. Tillegg faktureres via entreprenør XT Bygg AS med et påslag på 15% .

Det er mulig å påvirke standarden i boligene mot endring i prisen.

SAMEIET
Boligene organisert som et eierseksjonssameie etter eierseksjonsloven av 23 mai 1997.

Sameiets navn: Sameiet Risingjordet/?Kvernbekkvegen
Org nr: 917 696 000
Styrets leder: Kenneth Vestby
Forretningsfører: JDK Regnskap AS

Sameiet består av toalt 34 seksjoner fordelt på 3 seksmannsboliger og 4 firemannsboliger.

Sameierne må til enhver tid forholde seg til de gjeldene vedtekter. Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to seksjoner i et og samme boligsameie jmf lov om eierseksjoner §22.

Energimerke

Energimerke karakter : Oppvarmingskarrakter lysegrønn og energikarrakter A.
Den komplette energiattest fås ved henvendelse megler. Attesten
er utarbeidet for tilsvarende leilighet i trinn 1.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.